foundation

De stichting

Doelstellingen

De stichting Aedificas Foundation draagt bij tot sociaal ondernemen door het verbeteren van de levensomstandigheden en betere maatschappelijke kansen van kwetsbare groepen.

Hoe? 
Door te focussen op sociale integratie door: beroepsopleiding en vorming en betere huisvesting.

 

Bekijk de statuten van Aedificas Foundation

Waarom de naam Aedificas Foundation?

De naam van de stichting Aedificas Foundation komt van het Latijnse werkwoord aedificare, dat bouwen betekent. Bouwen aan een betere toekomst voor kwetsbare groepen dankzij een betere huisvesting of betere opleiding.

Wat doet Aedificas Foundation?

Elk jaar reikt de stichting de Aedificas Foundation Award uit aan vier projecten. De projecten krijgen elk een bedrag van 5.000 euro.

MIDDELEN

De middelen van Aedificas Foundation bestaan uit:

  • het vermogen en de financiële inkomsten uit dit vermogen van de stichtende leden;
  • giften, legaten en subsidies aan de stichting.
gift doen aan de stichting?

U kunt giften storten op de rekening van de stichting van openbaar nut Aedificas Foundation: BE22 3751 0478 5947 (BIC: BBRUBEBB).

Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel.

Raad van Bestuur

Aedificas Foundation wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit:

All (
)
Bestuurder (
)