InschrijvingUw belangeloze inzet verdient erkenning

 

Heel wat aannemers zetten zich vrijwillig in voor mensen die het moeilijk hebben. De Aedificas Foundation wil hen een welverdiende erkenning geven. Werkt u samen met een non-profitorganisatie aan huisvesting in de breedste zin van het woord?

 

"Het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van de aannemer vertaald in concrete termen." Zo beschrijft een enthousiaste voorzitter Jacques De Meester de Aedificas Foundation. Deze stichting, die in 2011 werd opgericht onder impuls van de Confederatie, gaat uit van een eenvoudige vaststelling.

Jacques De Meester: "Onze sector, met zijn grote omvang, zijn uiterst diverse karakter, zijn nabijheid bij de mensen, is het aan zichzelf verplicht om mee te werken aan de verbetering van de levensomstandigheden in de samenleving."

Maar wie daaraan meewerkt, verdient erkenning. Daarom reikt de Aedificas Foundation ieder jaar een prijs van € 5000 uit aan vier projecten die de integratie van kansengroepen in de samenleving bevorderen. Dit jaar ligt de nadruk op huisvesting in de brede zin van het woord. Alleen samenwerkingen tussen een bouwbedrijf en een non-profitorganisatie kunnen een dossier indienen. De € 5000 gaat integraal naar de non-profitorganisatie. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars.

Aannemers hebben overigens niet gewacht op de Foundation om zich belangeloos in te zetten voor het welzijn van de minstbedeelden in de samenleving.

Jacques De Meester: "Sommige bedrijven groot en klein hadden ons niet nodig om initiatieven in die zin te ontwikkelen. Zonder daarmee te koop te lopen: voor hen is hulp bieden een evidentie. De Aedificas Foundation is ook opgericht om dit bedrijfsmecenaat in de bouw verder te stimuleren en ingang te doen vinden."

De Foundation mobiliseert zonder winstgevend doel fondsen en middelen. Hebt u zin om haar te steunen? U kunt een gift of een legaat overmaken op rekeningnummer BE22 3751 0478 5947 (BIC : BBRUBEBB).


Het inschrijvingsformulier 2017 downloadenDe vier laureaten van de Aedificas Foundation Award 2016 waren:

Bajart & La Sapinette

Durabrik - Mathieu Gijbels & Free Clinic- De Nomaad

Jacques Delens & Poverello

Socogetra & Chèvrefeuille

groepsfoto winnaars Aedificas XsmallDeelnemers van de Aedificas Prijs 2016 :

Bajart & La Sapinette

Bostoen & De Poort

Durabrik - Mathieu Gijbels & Free Clinic

Jacques Delens & Poverello

Meuleman & Unie der Zorgelozen

Socogetra & Chèvrefeuille

Wust & Le Cartel

 

Bajart & La Sapinette

 

bajart-la sapinette

 

De jeugddienst La Sapinette vangt kinderen van 3 - 18 jaar op die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden en daardoor geplaatst worden. De afgelopen 10 jaar werden een 100-tal kinderen opgevangen. De verouderde infrastructuur van La Sapinette is dringend aan renovatie toe. De directie en het personeel van de Naamse bouwfirma Bajart heeft samen met andere leden van de Ronde Tafel op vrijwillige basis advies gegeven betreffende deze broodnodige aanpassingen zoals aanpassingen van de kamers, nieuwe vloerbedekking, isolatie, beter aangepast meubilair… De oplevering van de werf is voorzien eind maart 2017.

 

Bostoen & De poort

 

bostoen - de poortsmall

In Zuid-West-Vlaanderen, waren verscheidene kleine rijwoningen in slechte energetische staat waardoor ze niet voldeden aan de BEN-normeringen. De firma Bostoen heeft verschillende mensen ingezet via het project De Poort om gratis energetisch en technisch advies te geven met een checklist en mobiele applicatie rond betaalbare en duurzame renovatieoplossingen voor sociale huurwoningen. Het Vlaio proeftuinproject BENREN voorziet deze aanpassingen van ongeveer een 10-tal woningen en wil dit op termijn zeker uitbreiden naar een 20-tal.

 

Durabrik / Mathieu Gijbels & Free Clinic

 durbrik-gijbels-freeclinic

 

De firma Durabrik - Mathieu Gijbels draagt sociaal engagement en dienstbaarheid hoog in het vaandel. En dat reflecteert zich ook bij haar werknemers waarvan sommige zich graag hierbij inzetten. Dat bewijst de samenwerking met Free Clinic, die met het project De Nomaad (bouw van een nieuwe locatie) voor sociale activering zorgt voor opvang aan drugsverslaafden en voor hun re-integratie in de maatschappij. Durabrik en Mathieu Gijbels verleenden zowel financiële als technische steun aan dit project en coördineren het verloop van de werken waardoor er low-cost, snel en professioneel gebouwd en gerenoveerd kan worden.

 

Jacques Delens & Poverello

  JDL-poverello

Sinds 1978 is de VZW Poverello in de weer om opvang en warme maaltijden en onderdak te bezorgen aan honderden daklozen en geïsoleerden, dit op verschillende locaties in het ganse land.(van Oostende tot Brussel, Antwerpen, Ronse, Banneux….) Aangezien zij geen subsidies ontvangen was dit voor de firma Jacques Delens een  reden te meer om zich voor dit project in te zetten. Doel is om gemeenschappelijke slaapzalen om te zetten in individuele kamertjes. Jacques Delens staat het project bij onder de vorm van advies, het aanleveren van nieuwe meubels, financiële hulp voor de installatie van een regenwaterciterne en dubbele beglazing in de verschillende centra van Poverello. Zonder deze onmisbare hulp zou een deel van het project ongetwijfeld op de lange baan geschoven zijn.

 

Meuleman & Unie der Zorgelozen

 meuleman-unie der zorgelozen

De firma Meuleman heeft de heropbouw tot en met de afwerking van burelen, een feestzaal en een ontmoetingscentrum op zich genomen voor de Unie der Zorgelozen, gelegen te Kortrijk. Deze vereniging gaat de strijd aan tegen sociale uitsluiting door middel van oa. theater, culturele activiteiten en producten. De talrijke sympathisanten zorgen voor een heus netwerk waarop deze mensen kunnen terugvallen. De firma Meuleman heeft in dit project constant 4 werfleiders, schilders, vloerbekleders en schrijnwerkers… actief. Daarnaast werken tal van bouwbedrijven aan kostprijs aan de afwerking van de Scala: Jef Lembrechts, Eribo (Eric Vandewiele), EEG ( Carl Neyrinck), BBC (E. Vandemoortel), Luc Van Hollebeek en Multistep. Deze werf die in 2014 van start ging zou in eindfase zijn tegen de herfst van 2017.

 

Socogétra & Chèvrefeuille

 socogetra chèvrefeuille

Gespecialiseerd in wegenbouw en burgerlijke bouw zet de firma Socogetra nu haar schouders onder een project waarin onderdak voorzien wordt aan moeders in nood. De vzw Chèvrefeuille geeft sinds 1971 een veilig onderdak aan (toekomstige) moeders, die zich in een noodsituatie bevinden en een tijdelijk en veilig onderkomen nodig hebben. Voor dit specifieke doel moest de vereniging 4 appartementen die niet meer aan de huidige normen voldeden renoveren. 4 werknemers van Socogetra stellen hun steun en expertise gedurende dit 3-jaar durende project ter beschikking.

 

Wust & Le Cartel

 wust-le cartel small     

Het was de grootste wens van Le Cartel, (een VZW uit Comblain-au-Pont), om een opvangtehuis voor  kwetsbare jongeren in een zwakkere positie in regel te brengen volgens de huidige energienormen. Zonder de hulp van Wust was dit niet mogelijk geweest. Deze firma gaf zowel financiële als technische ondersteuning bij de bouw van dit gebouw, dat dan minstens de volgende 30 jaar moet meegaan. Ongeveer 18 jongeren in de leeftijdscategorie tussen 4 en 18 jaar oud krijgen daar ondersteuning in hun moeilijke levenssituatie. Deze werf zou opgeleverd worden tegen juni 2017.